OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Kozyrnicki

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1885

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Omsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b) w związku z aresztowaniem

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 09.05.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7-9-11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Omsk

Rehabilitacja: 27.08.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-5214