OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Koluda

Imię ojca: Bronisław

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Gorodok

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kamieniecko-podolska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna polskiej młodzieży

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski