OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Kotowicz

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1881

Miejsce urodzenia: Juszkowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: pracownik kolei

Miejsce pracy - miejscowość: Witebsk

Areszt: 02.04.1938

Wyrok: 20.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.06.1938

Rehabilitacja: 17.11.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 19927-p