OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Krasowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Grabowiec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bialski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowosybirsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: pracowni poczty

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 00.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowsko-dywersyjna (art. 58-6-9-11 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.08.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego