OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Kuleń

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Kuleni

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słucki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1924

Areszt: 03.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacji i szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.09.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski