OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Kulikowski

Imię ojca: Eugeniusz

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Dubowoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orsza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: majster

Areszt: 07.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 09.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego