OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Kulinicz

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Koriczin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Rybkinskij

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bołotniński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowosybirska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: brygadzista

Areszt: 13.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna grupa powstańcza (art. 58-6-9-10 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 30.05.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego