OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Witold Kuncewicz

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Spicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sienneński

Narodowość: Polak

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Stodoliszcze

Miejsce pracy - oblast: smoleńska

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.04.1938

Wyrok: 14.05.1938

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.06.1938

Rehabilitacja: 14.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 24573-s