OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Henryk Leonowicz

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Chosakiewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Charków

Kraj, republika ZSRR: USRR

Wykształcenie: średnie

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.03.1938

Wyrok: 14.04.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD w Charkowie

Oskarżenie: art. 54-2-7-8-11 członek antysowieckiej organizacji wojskowo-eserowskiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 23.05.1938

miejscowość: Charków

Rehabilitacja: 15.03.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina), 012282