OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leontyn Biedunkiewicz

Imię ojca: Apolinary

Rok urodzenia: 1870

Miejsce urodzenia: Berezino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Jełowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: g.werchnjajatawda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Areszt: 07.03.1938

Wyrok: 15.03.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego