OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Łukaszewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Siebież

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kurskaja

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 04.12.1937

Wyrok: 22.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Łotwy i działalność dywersyjna

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.07.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka