OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Madejewski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Rejowiec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: lubelska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: janowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: inwalida

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1931-1937

Areszt: 20.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 01.04.1955

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski