OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Andrzej Marczuk

Imię ojca: Tomasz

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Motykały

Powiat, rejon, ujezd, okręg: brzeski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Wykształcenie: niższe

Zawód: majster kolejowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.03.1938

Wyrok: 20.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: kontrrewolucyjna grupa dywersyjna na kolei

Śmierć: 03.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski