OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Mikszta

Imię ojca: Martyn

Rok urodzenia: 1871

Miejsce urodzenia: Wajczukiszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Omsk

Areszt: 04.01.1938

Wyrok: 26.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1 "a" kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Omsk

Rehabilitacja: 12.04.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-6594