OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wojciech Michalewski

Imię ojca: Edward

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Monastyriszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 09.10.1937

Wyrok: 11.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: po -9, -11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 21.09.1957

Organ rehabilitujący: prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 5310