OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Nietecki

Imię ojca: Leonard

Rok urodzenia: 1916

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Lepel

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: księgowy

Areszt: 10.02.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 14.04.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7045-p