OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Około

Imię ojca: Felicjan

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Zamosze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Prochody

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: stajenny

Areszt: 15.12.1937

Wyrok: 10.01.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 09.10.1962

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 17929-s