OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Paweł Biriula

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1871

Miejsce urodzenia: Oszeńki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oszmiański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krawcowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Areszt: 05.08.1937

Wyrok: 07.09.1937

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Iwdelłag

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Iwdelłag

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 22490-s