OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Adamowicz

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1896

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie wojskowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 08.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 11.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski