OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Walerian Pongański

Imię ojca: Wiktor

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kołpaszewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego