OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Feliks Radziewicz

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Augustów

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: inżynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 18.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna dywersyjno-szpiegowska działalność na rzecz Polski i szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 02.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski