OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Rotkiewicz

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Zariecze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: smolewicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tołoczin

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tołoczyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: ładowacz

Miejsce pracy - miejscowość: Tołoczino

Areszt: 16.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-8, 10 kk RFSRR - agitacja kontrrewolucyjna

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 16.11.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7378-P