OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Santarowicz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Szumszczyzna

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orsza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Areszt: 25.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Orsza

Rehabilitacja: 18.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego