OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Silicki

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Borysów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowy Borysów

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: mechanik samochodowy

Areszt: 06.01.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 69, 71 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej, szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 05.11.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 11180-s