OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Helena Sobolewska-Rak

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Śmiłowicze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Barsuki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: księgowy

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 12.01.1968

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 19867-s