OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Srzedziński

Imię ojca: Maciej

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Białystok

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: konsultant

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 16.01.1938

Wyrok: 03.04.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.01.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka