OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Stagenda

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Jakubowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: włocławski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: przewodniczący komitetu zakładowego

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1927

Areszt: 03.04.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu, szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski