OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Stefanowicz

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1916

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bobrujski

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do organizacji Związek Patriotów Polskich

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski