OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Suszkiewicz

Imię ojca: Ksawery

Rok urodzenia: 1877

Miejsce urodzenia: Zielenyj Ruczej

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Zawiszino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: kołchoźnica

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 20.01.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30397-s