OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Tatur

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Jasień

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: osipowicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Osipowiczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: ślusarz

Miejsce pracy - miejscowość: Osipowiczi

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 21.04.1938

Organ Sądzący: organ sądowy

Oskarżenie: art. 68, 71, 76 - działalność szpiegowska

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 24.05.1938

Rehabilitacja: 30.11.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Mohylewskiego, 6851