OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Ustynowicz

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Połock

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połock

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Miejsce pracy - miejscowość: Połock

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 23.11.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8613-P