OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Franckiewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Sielickaja

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: krupski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sielickaja

Powiat, rejon, ujezd, okręg: krupski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: robotnik

Areszt: 21.11.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Borysów

Rehabilitacja: 09.02.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13850-s