OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Chodakowski

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Jelizawiet

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowogródzko-wołyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kadujka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: niżnieudiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: piśmienny

Zawód: robotnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-1a, 8, 10, 11.

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 29.03.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, №5169