OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Łukasz Chomiak

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1896

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wierchowicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czubryszewski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna faszystowska agitacja, wypowiedzi terrorystyczne

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 10.11.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski