OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Szaraj

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Pogost

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pogost

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: smarownik

Miejsce pracy - miejscowość: Orsza

Areszt: 05.11.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Rehabilitacja: 31.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 19944-p