OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Daniel Szafran

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1901

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ussuryjsk

Wykształcenie: wyższe

Zawód: naczelnik służby sanitarnej

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: wykluczony z WKP(b)

Areszt: 09.07.1937

Wyrok: 30.12.1937

Organ Sądzący: trójka przy NKWD

Oskarżenie: działalność antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 16.07.1957

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-25363