OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Szymkowicz

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kandałaksza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kandałakski

Kraj, republika ZSRR: Karelska ASRR

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.09.1937

Wyrok: 13.01.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja: 20.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Murmańskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Karelia