OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Ebert

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Lepel

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Lepel

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: elektromonter

Miejsce pracy - miejscowość: Lepel

Areszt: 01.02.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

Rehabilitacja: 31.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego