OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Juszkiewicz

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Krasnyj Ostrow

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: borysowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnyj Ostrow

Powiat, rejon, ujezd, okręg: borysowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 09.10.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13106-s