OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Longin Jaworski

Imię ojca: Marian

Rok urodzenia: 1916

Miejsce urodzenia: Chołmszczino

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski