OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Jaźwiński

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Rakosziczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uzdieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niegorełoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: pracownik kolei

Miejsce pracy - miejscowość: Niegoriełoje

Areszt: 16.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68"a" kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 01.06.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14236--s