OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wacław Jankowski

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.01.1938

Wyrok: 03.04.1938

Organ Sądzący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej

Śmierć: 03.04.1938

miejscowość: Kommunarka

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.07.1991

Organ rehabilitujący: Prokuratura ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka