OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Januszewicz

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Szawle

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Kraj, republika ZSRR: Litwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: dyrektor

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski