OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Jarecki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Lipawa

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kurlandzka

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bogorodsk

Zawód: monter telefonów

Areszt: 00.00.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 58-6, -10 cz. 1

Wyrok: 10 lat ITŁ

miejscowość: Wiatłag

Śmierć: 20.04.1942

miejscowość: Wiatłag

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 15361