OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Weselski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Korczewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: trojanowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Changujka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: niżnieudiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Changujka

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-1 "a", 58-8, 58-10, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 27.06.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 7414