OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Witkowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Żabiczi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łohojski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Żabiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łohojski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 12.02.1938

Wyrok: 25.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 76 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych, członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Borysów

Rehabilitacja: 13.11.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13246-s