OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Worownoj

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1904

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Stajsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 08.02.1938

Wyrok: 29.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 71 kk BSRR - działalność w kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej organizacji

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 10.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego