OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Felicjan Woropaj

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Ratomka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: robotnik

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 71, art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 07.03.1960

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16213-s