OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Galicki-Golicki

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Szipiany

Powiat, rejon, ujezd, okręg: smolewicki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Lady

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: mechanik

Areszt: 19.02.1938

Wyrok: 12.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 25.01.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 15177-s