OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Witalis Ganowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Szniecka Buda

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: BBK

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miedwieżegorski

Kraj, republika ZSRR: Karelska ASRR

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 15.04.1938

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 03.06.1938

miejscowość: Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja: 22.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Karelii

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Karelia